No Image

ESBECJA GEODEZYJNA 1

3 marca 2021 Leszek Piszczek 0

” To zagrożenie jest dla niektórych niewidoczne, ale dla Polaków – znajome. Stały rozrost rządowej biurokracji, która pozbawia ludzi woli działania i bogactwa. Zachód osiągnął wielki […]

No Image

JESTEM ZDRUZGOTANY

3 marca 2021 Leszek Piszczek 0

Jakoś dziwnie to zaczyna wyglądać, bo… Gdy nam Geodetom 1 lipca 2015 r. wprowadzano nowelę (art. 12b uPgik) o ‘uwierzytelnianiu’  naszych, autorskich oryginalnych map w całości […]

No Image

ESBECJA XXI WIEKU

3 marca 2021 Leszek Piszczek 0

esbecja potocznie o Służbie Bezpieczeństwa, aparacie powołanym do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w PRL Służba Geodezyjna i Kartograficzna to, 1) organy nadzoru geodezyjnego i […]

No Image

SKOŃCZYĆ Z KOLEKTYWIZACJĄ I NACJONALIZACJĄ

3 marca 2021 Leszek Piszczek 0

Kolektywizacja – nadawanie formy zbiorowej, czyli kolektywnej. Proces kolektywizacji cechuje najczęściej zastosowanie środków przymusu ekonomicznego, w szczególności system przymusowych kontyngentów oraz zwiększone obciążenia podatkowe, oddziaływanie aparatu […]

No Image

ESBECJA GEODEZYJNA2

24 października 2018 Leszek Piszczek 0

Temat zgłoszeń i administracji geodezyjnej, która nie tylko ewidencjonuje te zgłoszenia lecz jeszcze musi (tylko po co?) obsługiwać sprawozdawczość ze zgłoszeń i przekazywać ją do […]

WRESZCIE COŚ DRGNĘŁO…

29 maja 2017 Leszek Piszczek 0

Motto: “każda informacja biznesowa ma odniesienie geograficzne, a około 80% decyzji administracji publicznej w naszym kraju podejmowanych jest na podstawie przesłanek, które zawierają rozmaite elementy […]